Euro 2012
Polska – Rosja
1:1

Euro 2012
Euro 2012
Euro 2012
Euro 2012
Euro 2012
Euro 2012
Euro 2012
Euro 2012